Εισαγωγική εξέταση - νέο επεξεργασμένο γλωσσάρι

Διατίθεται ένα νέο επεξεργασμένο γλωσσάρι με μετάφραση για τις εισαγωγικές εξετάσεις.

Εγγραφές για την εισαγωγική εξέταση (για την εισαγωγή στο προφίλ Ε στην 7η τάξη): 11.09.2017 - 25.01.2018