Δεύτερη βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγγραφή στο γερμανικό τμήμα

Υπεύθυνη για την εγγραφή των μαθητών στη Σχολή είναι η Διεύθυνση. Τα παιδιά των οποίων και οι δυο γονείς είναι Γερμανοί και βρίσκονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα γίνονται κατά κανόνα δεκτά.

Για την εγγραφή στην τάξη 10, την τάξη εισαγωγής στη δεύτερη βαθμίδα σπουδών της γερμανικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι απαραίτητο ο/η υποψήφιος/α να έχει προαχθεί στην τάξη αυτή με τον αντίστοιχο βαθμό προαγωγής  ενός γερμανικού σχολείου που εδρεύει στη Γερμανία  ή στο εξωτερικό. Το ίδιο ισχύει και για την τάξη 11, την τάξη στην οποία αρχίζει η εξειδίκευση. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η έγκαιρη συζήτηση για παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης.

Τα παιδιά τα οποία έχουν γερμανική ή ελληνική υπηκοότητα και ζουν μόνιμα στην Ελλάδα μπορούν να γίνουν δεκτά στο γερμανικό τμήμα της Σχολής. Η εισαγωγή τους στη Σχολή είναι δυνατόν να εξαρτηθεί από μια εισαγωγική εξέταση. Το ίδιο ισχύει και για τους μαθητές άλλων υπηκοοτήτων.