Εισαγωγή στο προφίλ Ε της 7ης τάξης της DSA για απόφοιτους ελληνικών Δημοτικών Σχολείων

Στο προφίλ Ε της DSA εισάγονται κατά κανόνα έως 75 μαθήτριες και μαθητές. Η εισαγωγή στο προφίλ Ε στην 7η τάξη πραγματοποιείται –σε συμφωνία με τη Διεύθυνση της Σχολής- μετά από επιτυχή συμμετοχή του υποψηφίου σε εξεταστική διαδικασία στο μάθημα των Γερμανικών. Υποψήφιοι, που απέτυχαν στη συγκεκριμένη εξεταστική διαδικασία, δεν μπορούν την ίδια χρονιά να διαγωνιστούν για την εγγραφή τους στο προφίλ D.

Τα παιδιά που παίρνουν μέρος στις εξετάσεις πρέπει να έχουν κατά την εγγραφή τους στην εξεταστική διαδικασία επίπεδο γλωσσομάθειας Γερμανικών Α2+/B1 με βάση την κλίμακα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Στην ιστοσελίδα μας αναφέρονται τα διδακτικά βιβλία που προτείνουμε για την προετοιμασία των υποψηφίων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα παρεμφερή βιβλία για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας.

Το γλωσσικό επίπεδο της εξέτασης αντιστοιχεί στο επίπεδο A2+/B1 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Η εξεταστική διαδικασία αποτελείται από μια γραπτή εξέταση τον Μάρτιο και μια προφορική εξέταση, μόνο σε περίπτωση επιτυχίας του υποψηφίου στη γραπτή εξέταση. Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ασκήσεις όπως «Κατανόηση κειμένου», «Ακουστική κατανόηση», «Λεξιλόγιο και Γραμματική» και «Παραγωγή γραπτού λόγου».

Τα εξέταστρα για το σχολικό έτος 2017/18 ανέρχονται στα 140,- Ευρώ και μπορούν να πληρωθούν στο ταμείο της DSA κατά τις ώρες λειτουργίας του (Δευτέρα έως Πέμπτη 7.30´ - 12.30´) ή να κατατεθούν στο λογαριασμό της ALPHA BANK: GR49 0140 1100 1100 0200 2000 634

Η δήλωση συμμετοχής στην εξέταση και η καταβολή των εξέταστρων λαμβάνει χώρα από την 11η Σεπτεμβρίου 2017 ως την 25η Ιανουαρίου 2018. Οι γονείς υπογράφουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην 7η τάξη, προφίλ Ε.

 

Ημερομηνίες εξετάσεων

Γραπτά: Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Προφορικά: Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

 

pdf Εισαγωγική εξέταση 2017-2018

pdf Γενικές πληροφορίες για νέες εγγραφές 2017-2018

pdf Έντυπο εγγραφής στην εξεταστική διαδικασία για την εισαγωγή στο Γυμνάσιο

pdf Προϋποθέσεις εισαγωγής μαθητών στην 7η τάξη, προφίλ Ε

pdf Lehrwerke - Επιλογή βιβλίων

 

Εκπαιδευτικό υλικό, ασκήσεις της DSA

Το παρακάτω υλικό που διατίθεται από τη DSA μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενός μαθητή για την καινούργια εισαγωγική εξέταση. Πρόκειται για θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών, τα οποία ακολουθούν τα πρότυπα που ίσχυαν μέχρι το 2014-15. Η νέα εξεταστική διαδικασία είναι από πολλές απόψεις απλούστερη. Ωστόσο οι ασκήσεις «Σχημάτισε προτάσεις», «Κείμενα με κενά» και «Διάλογος» βοηθούν το μαθητή να ασκηθεί ιδιαίτερα σε θέματα Λεξιλογίου και Γραμματικής. Τα κείμενα χρησιμεύουν ως βάση για τη δημιουργία ασκήσεων π.χ. για την Κατανόηση κειμένου και την Ακουστική κατανόηση.

pdf Γλωσσάρι ΕΛΛ-ΓΕΡΜ  (νέο επεξεργασμένο με μετάφραση) - Ευχαριστούμε τη Neue Schule Athen για την υποστήριξή της.

pdf Γλωσσάρι ΓΕΡΜ-ΕΛΛ (νέο επεξεργασμένο με μετάφραση) - Ευχαριστούμε τη Neue Schule Athen για την υποστήριξή της.

pdf Σχημάτισε προτάσεις

pdf Κείμενα με κενά

pdf Διάλογος

pdf Κείμενα

 

Εισαγωγική εξέταση 2016

pdf Κατανόηση γραπτού λόγου 1

pdf Κατανόηση γραπτού λόγου 2

pdf Ακουστική κατανόηση

pdf Κείμενο με κενά

pdf Σύνταξη προτάσεων

pdf Σύνταξη προτάσεων - λύσεις

pdf Είδη προτάσεων

pdf Μεταφορά προτάσεων σε άλλο χρόνο

pdf Μέρη του λόγου

pdf Παραγωγή κειμένου

 

Εισαγωγική εξέταση 2017

  pdf Κατανόηση γραπτού λόγου 2 - κείμενο

  pdf Κατανόηση γραπτού λόγου 2 - μέρος β'

  pdf Κατανόηση γραπτού λόγου 2 - μέρος α'

  pdf Κατανόηση γραπτού λόγου 1 - κείμενο

  pdf Κατανόηση γραπτού λόγου 1 - άσκηση

  pdf Ακουστική κατανόηση - άσκηση

  pdf Ακουστική κατανόηση - διάλογος

  pdf Λεξιλόγιο και γραμματική

  pdf Παραγωγή κειμένου  

 

Κριτήρια αξιολόγησης

pdf Kριτήρια αξιολόγησης γραπτής εξέτασης

pdf Δείγμα εξέτασης - άσκηση γραπτού λόγου

pdf Δείγμα αξιολόγησης γραπτού λόγου