Απόφοιτοι γερμανικού δημοτικού

Εισαγωγή στην 5η τάξη της DSA για αποφοίτους γερμανικών Δημοτικών σχολείων  

Κατά κανόνα ένας απόφοιτος γερμανικού Δημοτικού σχολείου γίνεται δεκτός στην 5η τάξη της βαθμίδας προσανατολισμού.

Τα ακόλουθα έντυπα και αιτήσεις παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την εγγραφή:

pdf Γενικές πληροφορίες για νέες εγγραφές 2017-2018

pdf Έντυπο αίτησης