Σχολικό πρόγραμμα της Γερμανικής Σχολής Αθηνών: Παιδεία για ένα κοινό μέλλον

Η Γερμανική Σχολή Αθηνών (DSA) με την παρουσία της από το 1896 εντάσσεται μεταξύ των παλαιοτέρων γερμανικών σχολείων του εξωτερικού. Είναι ένα ιδιωτικό σχολείο το οποίο υποστηρίζεται από τη Γερμανία τόσο με εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και με οικονομικές επιχορηγήσεις. Καθήκον της DSA είναι η καλλιέργεια της γερμανικής και της ελληνικής γλώσσας και η μετάδοση των ελληνικών και γερμανικών μορφωτικών αξιών.

H DSA είναι συνάμα σχολείο και τόπος συνάντησης Ελλήνων και Γερμανών, Αυστριακών, Ελβετών και πολυπολιτισμικών οικογενειών που ζουν στην Αθήνα, καθώς κι όλων όσοι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γερμανική γλώσσα και το γερμανικό πολιτισμό.

Προσφέρει στους απόφοιτούς της αναγνωρισμένα απολυτήρια, που καθιστούν δυνατή την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Για εμάς, οι μαθήτριες και οι μαθητές βρίσκονται στο επίκεντρο. Από το Προνηπιακό Τμήμα μέχρι και την απόκτηση του τίτλου σπουδών τους μπορούν να ζουν και να μαθαίνουν «κάτω από μια σκεπή». Βασικό μέλημά μας είναι να εξελιχθούν σε αυτόνομες προσωπικότητες μέσα από την εκπαίδευση που τους παρέχουμε.

Οι εκπαιδευτικοί όλων των τομέων (Προνηπιακό Τμήμα, Νηπιακό Τμήμα, Δημοτικό, πρώτη βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Sekundarstufe I», δεύτερη βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Sekundarstufe ΙI», ελληνικό Λύκειο) και το προσωπικό της Σχολής στο σύνολό του συνεργάζονται, για να υπηρετήσουν αυτόν τον σκοπό.

Με τις υψηλές απαιτήσεις της η DSA θέτει ποιοτικά πρότυπα. Για το σκοπό αυτό όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στη σχολική ζωή έχουν συμφωνήσει στις εξής βασικές αρχές στους τομείς-κλειδιά της σχολικής ζωής και στο σχολικό πρόγραμμα που προκύπτει από αυτές.

pdf Το σχολικό πρόγραμμα της Γερμανικής Σχολής Αθηνών

 

Μάθηση

 

Σύγχρονη εκπαίδευση για ανάπτυξη των δυνατοτήτων

Διαβάστε περισσότερα: Μάθηση

Ποικιλομορφία

 Ζούμε μαζί, μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον

Διαβάστε περισσότερα: Ποικιλομορφία

Γλώσσα

 

Οι γλώσσες είναι το κλειδί για τον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα: Γλώσσα

Συνάντηση

 

Συνάντηση για επιτυχημένη συνύπαρξη 

Διαβάστε περισσότερα: Συνάντηση

Συμμετοχή / Συνδιαμόρφωση

 

Γινόμαστε ανεξάρτητοι, αναλαμβάνουμε ευθύνες , βιώνουμε τη δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα: Συμμετοχή / Συνδιαμόρφωση