Άριστο Γερµανικό Σχολείο του Εξωτερικού

Η Γερμανική Σχολή Αθηνών βραβεύτηκε με το σήµα ποιότητας «Άριστο Γερµανικό Σχολείο του Εξωτερικού».

Στα πλαίσια της εκδήλωσης «Model United Nations», την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011, ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, Δρ. Roland Wegener, θα απονείμει στην Γερμανική Σχολή Αθηνών το σήµα ποιότητας «Άριστο Γερµανικό Σχολείο του Εξωτερικού».

Από τον Μάιο του 2011, τα γερμανικά σχολεία του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα, έπειτα από την επιτυχημένη επιθεώρηση της αντίστοιχης Ομοσπονδιακής Επιτροπής, να αποκτήσουν την εν λόγω διάκριση που υπογράφεται από τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο Christian Wulff. Με την υπογραφή του, ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος τιμά το κύρος που απολαμβάνουν παγκοσμίως τα γερμανικά σχολεία του εξωτερικού ως χώροι μόρφωσης και συνάντησης. Το σήμα της αριστείας αποτελεί συγχρόνως και μια αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλεται, ώστε να εξελιχθεί περαιτέρω η ποιότητα των γερμανικών σχολείων του εξωτερικού με τη βοήθεια μιας ολοκληρωμένης και ποιοτικής παιδαγωγικής διαχείρισης.

Παγκοσμίως λειτουργούν στο εξωτερικό 140 γερμανικά σχολεία, τα οποία προσφέρουν γερμανικά απολυτήρια αναγνωρισμένα από τη Μόνιμη Σύνοδο των Υπουργών Παιδείας των Κρατιδίων. Τα σχολεία αυτά συγχρηματοδοτούνται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών, την Κεντρική Υπηρεσία για τα σχολεία του εξωτερικού στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και από τα Ομόσπονδα Κρατίδια.

Ήδη από το 2008, τα σχολεία αυτά εξετάζονται συστηματικά ως προς την ποιότητά τους από μια μικτή επιτροπή της Ομοσπονδίας και των Κρατιδίων. Οι επιθεωρητές εξετάζουν βάσει 27 κριτηρίων ποιότητας το προφίλ και την αποδοτικότητα του κάθε σχολείου. Κάθε χρόνο διενεργούνται περίπου 30 τέτοιες επιθεωρήσεις, οι οποίες επαναλαμβάνονται κάθε πέντε χρόνια. Εφόσον η επιθεώρηση αποβεί επιτυχής, τα σχολεία αποκτούν το δικαίωμα να αποκαλούνται «Άριστα Γερµανικά Σχολεία του Εξωτερικού», ενώ τους απονέμεται και το αντίστοιχο πιστοποιητικό, δηλαδή το σήμα «Άριστο Γερµανικό Σχολείο του Εξωτερικού».

Στα 140 γερμανικά σχολεία του εξωτερικού, που υπάρχουν σε παραπάνω από 70 χώρες, φοιτούν αυτή τη στιγμή 81.000 μαθητές και μαθήτριες, εκ των οποίων οι 60.000 είναι μη γερμανικής καταγωγής. Στη Γερμανική Σχολή Αθηνών, φοιτούν σχεδόν 1.000 μαθητές, εκ των οποίων περισσότεροι από τους μισούς είναι έλληνες υπήκοοι. Στο επίκεντρο της αποστολής των σχολείων αυτών βρίσκεται η επαφή με τον κοινωνικό ιστό και τον πολιτισμό της χώρας φιλοξενίας, η σχολική μόρφωση των γερμανόφωνων παιδιών στο εξωτερικό, αλλά και η προώθηση της γερμανικής γλώσσας.

Διαδραστικός παγκόσμιος χάρτης των γερμανικών σχολείων του εξωτερικού