Ιατρική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη

Μια σχολίατρος, μια νοσηλεύτρια και μια σχολική ψυχολόγος έχουν την ευθύνη της ιατρικής φροντίδας και της ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητριών και των μαθητών της Γερμανικής Σχολής Αθηνών.

 

Σχολίατρος

Δρ. Αγνούλα Κυριαζή-Σαφάρ

Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή από τις 9.00΄ έως τις 11.00΄

Εσωτερικός αριθμός: 41

 

Νοσηλεύτρια

Marita Schwarz

Δευτέρα - Παρασκευή από τις 8.00΄ έως τις 16.00΄

Εσωτερικός αριθμός: 64, 45

 

Σχολική Ψυχολογική και Συμβουλευτική Υπηρεσία

Juliane Krehmeier

Διπλ/χος Ψυχολόγος, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

Ωράριο: Δευτέρα – Πέμπτη από τις 8.00΄ έως τις 15.30΄ και Παρασκευή από τις 8.00΄ έως τις 14.30΄  

Tηλ.: +30 210 6199266 ή +30 2106199260-5 με εσωτερικό αριθμό 71