Προνηπιακό και Νηπιακό τμήμα

Στο Προνηπιακό τμήμα εγγράφονται παιδιά από την ηλικία των τριών ετών. Για τον υπολογισμό της ηλικίας κάθε παιδιού ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία γέννησης η 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Στο Νηπιακό τμήμα εγγράφονται παιδιά από την ηλικία των πέντε έως την ηλικία των έξι ετών. Για τον υπολογισμό της ηλικίας κάθε παιδιού ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία γέννησης η 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Προτεραιότητα εισαγωγής στο Νηπιακό τμήμα έχουν τα παιδιά που φοιτούν στο Προνηπιακό τμήμα της Σχολής μας. Στο Νηπιακό τμήμα γίνονται δεκτά νέα παιδιά, μόνο εάν υπάρξουν κενές θέσεις.

Οι αιτήσεις για την επόμενη σχολική χρονιά γίνονται δεκτές το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως το Μάρτιο κάθε χρόνου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προγραμματίσετε μια προσωπική συνάντηση με τη Διεύθυνση της Προσχολικής Αγωγής.

 

Σημαντική πληροφορία

Αυτή την περίοδο έχουν συμπληρωθεί όλες οι θέσεις στο Προνηπιακό και Νηπιακό τμήμα. Για το σχολικό έτος 2017/18 μπορούν να γίνουν δεκτά μόνο παιδιά ηλικίας τριών ετών. Για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με την εγγραφή του παιδιού παρακαλώ να κλείσετε ένα ραντεβού τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2017 με τη Διεύθυνση της Προσχολικής Αγωγής.

pdf Πληροφορίες για την εισαγωγή στο Νηπιαγωγείο (Προνηπιακό και Νηπιακό τμήμα) για το σχολικό έτος 2017-2018

pdf Γενικές πληροφορίες για νέες εγγραφές 2017-2018

pdf Έντυπο εγγραφής