Δημοτικό Σχολείο

Εισαγωγή στην 1η τάξη του Δημοτικού

Όσα παιδιά έχουν συμπληρώσει το έκτο έτος της ηλικίας τους (για τον υπολογισμό της ηλικίας κάθε παιδιού ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία γέννησης η 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους) και έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις εισαγωγής για την πρώτη Δημοτικού, γίνονται κατά κανόνα δεκτά στο Δημοτικό της Γερμανικής Σχολής Αθηνών.

Τα παιδιά του προνηπιακού τμήματος της ΓΣΑ έχουν προτεραιότητα στην εισαγωγή στο Δημοτικό, υπό την προϋπόθεση ότι επαρκούν οι γνώσεις τους στη γερμανική γλώσσα και η ανάπτυξή τους είναι ανάλογη της ηλικίας τους.

Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των μαθητών μπορούν να γίνουν δεκτά στο Δημοτικό παιδιά όλων των εθνικοτήτων με την προϋπόθεση να μιλούν πολύ καλά τη γερμανική γλώσσα και να έχουν ανάπτυξη ανάλογη της ηλικίας τους. Για την εισαγωγή των παιδιών είναι απαραίτητο να προγραμματίσετε μια προσωπική συνάντηση με τη διευθύντρια του Δημοτικού (γερμανική γραμματεία).

Όλοι οι μαθητές πρέπει να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις καθώς και σε μια εξέταση αξιολόγησης της γερμανικής γλώσσας.

 

Α. Εισαγωγή εξωσχολικών μαθητών και μαθητριών στην πρώτη Δημοτικού:

Οι παρακάτω πληροφορίες καθώς και τα έντυπα είναι απαραίτητα για την εγγραφή:

pdf Νέα εγγραφή στην πρώτη Δημοτικού

pdf Αίτηση για τις εισαγωγικές εξετάσεις το Μάιο 2017

pdf Αίτηση για τις εισαγωγικές εξετάσεις το Σεπτέμβριο 2017

pdf Έντυπο εγγραφής

 

Β. Εισαγωγή στις τάξεις 2, 3 και 4 του Δημοτικού:

Μαθητές μπορούν να γίνουν δεκτοί στη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη Δημοτικού, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Μαθήτριες και μαθητές προερχόμενοι από ελληνικά δημοτικά σχολεία εξετάζονται προφορικά και γραπτά στη Γερμανική γλώσσα και στα Μαθηματικά.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την γραμματεία.

Μαθήτριες και μαθητές προερχόμενοι από γερμανικά δημοτικά σχολεία γίνονται κατά κανόνα δεκτοί στην αντίστοιχη τάξη του Δημοτικού της ΓΣΑ κατόπιν προσκόμισης των ενδεικτικών τους.

Οι παρακάτω πληροφορίες καθώς και τα έντυπα είναι απαραίτητα για την εγγραφή:

pdf Έντυπο εγγραφής

 

pdf Γενικές πληροφορίες για νέες εγγραφές 2017-2018