Διαχείριση Παιδαγωγικής Ποιότητας

Σχολική βελτίωση στη Γερμανική Σχολή Αθηνών

Το PQM είναι το μοντέλο Διαχείρισης της Παιδαγωγικής Ποιότητας που ακολουθείται υποχρεωτικά σε όλα τα γερμανικά σχολεία του εξωτερικού. Έχει αποκλειστικά παιδαγωγικό προσανατολισμό και διαφοροποιείται στο σημείο αυτό από άλλα μοντέλα διαχείρισης ποιότητας.

Το σύστημα Διαχείρισης Παιδαγωγικής Ποιότητας δρα σε τέσσερις τομείς. Το κύριο έργο επιτελείται από το σχολείο που φέρει και την ευθύνη της διαδικασίας. Το σχολείο καθορίζει τους στόχους του, τα βήματα βελτίωσης και τα εσωτερικά μέτρα αξιολόγησης στο πλαίσιο των πόρων που διαθέτει. Ο δεύτερος τομέας διαμορφώνεται από τα μέσα υποστήριξης και από τη συνεργασία με τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές. Εδώ προστίθεται και ο τρίτος τομέας, που είναι το εργαλείο αξιολόγησης της κοινής επιθεώρησης του ομοσπονδιακού κράτους και των ομόσπονδων κρατιδίων (BLI). Για την υποστήριξη των σχολείων στη διαδικασία βελτίωσής τους έχει δημιουργηθεί ένα συμβουλευτικό σύστημα που αποτελεί τον τέταρτο τομέα. Πυρήνας του είναι το δίκτυο των Συμβούλων Διαδικασίας, που υποστηρίζουν τη διαδικασία βελτίωσης και παγίωσης της ποιότητας.

Διαβάστε περισσότερα: Σχολική βελτίωση στη Γερμανική Σχολή Αθηνών

Γλωσσάρι και αρκτικόλεξα

Υπάρχουν πολλές συντομογραφίες και πολλοί όροι που χρησιμοποιούνται συχνά στη σχολική καθημερινότητα και μερικές φορές μας παιδεύουν... pdf Εδώ θα βρείτε μια σύνοψη των πιο συνηθισμένων συντομογραφιών και όρων .

Διαχείριση Παιδαγωγικής Ποιότητας (PQM): Περιφερειακή επιμόρφωση στη Γένοβα

Από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου 2015 οι υπεύθυνοι για τη Διαχείριση Παιδαγωγικής Ποιότητας (PQM) και για τις Επιμορφώσεις των γερμανικών σχολών της περιφέρειας 8 (Βόρεια και Νότια Ευρώπη) πήραν μέρος σε περιφερειακή επιμόρφωση υπό τη διεύθυνση των Συμβούλων Διαδικασίας Ulrike Luthardt (περιφέρεια 8) και Ulrike Vergin (περιφέρεια 9), η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γερμανική Σχολή Γένοβας.

Τη Γερμανική Σχολή Αθηνών εκπροσώπησαν η Αγγελική Κανελλακοπούλου (Υπεύθυνη PQM) και ο Markus Gieske (Υπεύθυνος Επιμορφώσεων).

Διαβάστε περισσότερα: Διαχείριση Παιδαγωγικής Ποιότητας (PQM): Περιφερειακή επιμόρφωση στη Γένοβα

Συνάντηση εργασίας των συντονιστών της Διαχείρισης Παιδαγωγικής Ποιότητας της περιφέρειας 8

Για πρώτη φορά μετά την νέα κατανομή των περιφερειών των γερμανικών σχολών του εξωτερικού διοργανώθηκε στη ΓΣ Αθηνών μια συνάντηση εργασίας των συντονιστών Διαχείρισης Παιδαγωγικής Ποιότητας (ΔΠΠ) και των συντονιστών Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης (ΕΠ) των σχολείων που ανήκουν στην περιφέρεια 8 (βόρεια και νότια Ευρώπη) υπό την διεύθυνση της Συμβούλου Διαδικασίας Ulrike Luthardt.

Από τις  21  έως τις  23.01.15 οι συντονιστές ΔΠΠ και ΕΠ ασχολήθηκαν με τη νέα δομή του συστήματος Διαχείρισης Παιδαγωγικής Ποιότητας και Περιφερειακής Επιμόρφωσης, τα επίκαιρα θέματα σχολικής ανάπτυξης στη συγκεκριμένη περιφέρεια και τις δυνατότητες δικτύωσης των σχολείων της περιφέρειας αυτής, όπου τα σχολεία είναι διασκορπισμένα σε βορρά και νότο.

Διαβάστε περισσότερα: Συνάντηση εργασίας των συντονιστών της Διαχείρισης Παιδαγωγικής Ποιότητας της περιφέρειας 8