Το σχολικό πρόγραμμα της DSA

- To ανανεωμένο σχολικό πρόγραμμα της Γερμανικής Σχολής Αθηνών είναι υπό προετοιμασία και θα δημοσιευθεί σύντομα - 

 

1.  Διδασκαλία και Εκπαίδευση

 • Στρατηγικός σχεδιασμός σχολικής βελτίωσης.
 • Εφαρμογή του μοντέλου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.
 • Εφαρμογή συνεργατικών μεθόδων μάθησης.
 • Παρακολούθηση κατά τη μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό και στη Βαθμίδα Προσανατολισμού του Γυμνασίου.
 • Διδασκαλία με τη μέθοδο «Tandem», που αποτελεί ένα από τα προγράμματα του Δημοτικού σχολείου (Ελληνικά/Γερμανικά) στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος.
 • Πρόγραμμα στήριξης μαθητών για το Δημοτικό, τη Βαθμίδα Προσανατολισμού και την πρώτη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Διάγνωση δυσκολιών στην ορθογραφία στις μικρότερες τάξεις.
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς σε όλες τις βαθμίδες και των δύο τμημάτων (Μουσική, Μαθηματικά, Πολιτική, Γλώσσες …).
 • Πλούσιο πρόγραμμα Ομίλων Εργασίας.
 • Ένταξη της χρήσης της τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Σύγχρονων Εποπτικών Μέσων στη σχολική καθημερινότητα.
 • Σχολική βιβλιοθήκη με πολυμέσα.
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις άριστης ποιότητας (κλειστό κολυμβητήριο, γυμναστήριο, γήπεδα).

 

2. Γλώσσα και πολιτισμός

 • Γερμανικά ως ξένη γλώσσα (DaF) και ολοκληρωμένη διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας (DFU).
 • Διαφοροποιημένη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως ξένης και ως μητρικής.
 • Διαγωνισμός Ανάγνωσης στη Γερμανική γλώσσα (Δημοτικό, τάξεις 5-7) και στην Ελληνική γλώσσα (Δημοτικό).
 • Model United Nations (MUN): Συνέδριο DSAMUN και συμμετοχή σε διάφορα συνέδρια MUN στο εξωτερικό (διεξαγωγή στην Αγγλική γλώσσα).
 • Αγώνες Αντιλογίας και Επιχειρηματολογίας.
 • Προγράμματα ανταλλαγής μαθητών στη Γερμανία για μαθητές της 9ης τάξης.
 • Προγράμματα ανταλλαγής μαθητών στην Τουρκία (Κωνσταντινούπολη).
 • Εκδρομές της Γ΄Λυκείου του Ελληνικού τμήματος και της τάξης 12 του Γερμανικού τμήματος στο Βερολίνο.
 • Αθλητικές συναντήσεις.

 

3. Σχολείο και περιβάλλον

 • Στενή συνεργασία της DSA με τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης.
 • Συνεργασία της DSA με τα Ελληνογερμανικά Δημοτικά σχολεία της Αθήνας.
 • Σχολικό και αθλητικό πρόγραμμα για ενδιαφερόμενους μαθητές άλλων σχολείων («Summercamp»).
 • Διοργάνωση Ημερίδων σε συνεργασία με άλλους φορείς.
 • Διδακτικές επισκέψεις πολλών θεματικών.
 • Εορταστικές εκδηλώσεις για όλες τις εποχές του χρόνου.
 • Θεατρικές παραστάσεις.
 • Σχολικές μουσικές παραστάσεις.
 • Μαθητικές ανταλλαγές – εκδηλώσεις μνήμης με το Λύκειο του Διστόμου.
 • Συζητήσεις με επιστήμονες και ανθρώπους του πνεύματος και του πολιτισμού στο πλαίσιο πολλών μαθημάτων.
 • Ημέρα Πληροφόρησης.
 • Oktoberfest.

 

4. Επικοινωνία και σχολική κοινότητα

 • Σταδιακή εξέλιξη σε ενιαίο σχολείο συνάντησης από το 2015/2016 με κοινό απολυτήριο DIA (Deutsche Internationale Abiturprüfung = Γερμανική Διεθνής Απολυτήρια Εξέταση).
 • Προγράμματα συνάντησης των τάξεων του Ελληνικού και του Γερμανικού τμήματος στα Μαθηματικά, στη Φυσική και στη Φυσική Αγωγή (τάξεις 8/9).
 • Εξωδιδακτικά προγράμματα συνάντησης των τάξεων του Ελληνικού και του Γερμανικού τμήματος (Ημερίδα-τάξη 7, εκδρομή σκι - τάξη 8, Ημερίδα ενημέρωσης για το AIDS - τάξη 9).
 • Κοινή τελετή Αποφοίτησης του Γερμανικού και του Ελληνικού τμήματος.
 • Κοινός εορτασμός των ελληνικών και των γερμανικών Εθνικών Εορτών.
 • Καθηγητές εμπιστοσύνης εκλεγμένοι από τη μαθητική κοινότητα.
 • «Χρονικά» του σχολείου σε δίγλωσση έκδοση.
 • Στενή συνεργασία της Σχολής με τους Συλλόγους Γονέων.
 • Συνεργασία του Γερμανικού και του Ελληνικού Συλλόγου Γονέων.
 • Συμμετοχή μαθητών και γονέων στην Ομάδα Καθοδήγησης.
 • Επικαιροποιημένη ιστοσελίδα της DSA.

 

5. Υπευθυνότητα και δημοκρατία

 • Ενεργή συμμετοχή του Μαθητικού Κοινοβουλίου στη σχολική ζωή.
 • Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS.
 • Διοργάνωση συναυλιών και εορτών από μαθητές.
 • Κοινωνικές δράσεις – υποστήριξη ευπαθών ομάδων.
 • Πρόγραμμα ψηφιακού γραμματισμού.
 • Πρόγραμμα ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό.

 

6. Μετά το σχολείο

 • Πρακτική άσκηση (τάξη 10).
 • Ημέρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Ημέρα Ευκαιριών Εργασίας.
 • Εκπαιδευτική εκδρομή της 11ης τάξης σε ΑΕΙ της Γερμανίας.
 • Ατομική Συμβουλευτική Σπουδών και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (μεταξύ άλλων από το γερμανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας και τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών).
 • Χορήγηση υποτροφιών από τη Σχολή, την DAAD και άλλους φορείς.
 • Δραστήριος Σύλλογος Αποφοίτων.